Autentificare utilizatori

<-- Înapoi
MONITORUL OFICIAL LOCAL
Document: 
Hotarare
Secțiune publicare : 
HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL
Detalii document
Număr: 
40
Dată Document: 
Miercuri, 26 Iulie, 2023
Conținut pe scurt: 
Privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi în comuna Augustin, județul Brașov”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului