Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

AUGUSTIN - Județul Brașov

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 22/09/2023
Exemplu: 22/09/2023
Număr Dată Document Conținutul pe scurt al documentului Vizualizare document Operații
45 07/09/2023 Hotarare Privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Augustin.Jud. Brasov afişează
45 06/09/2023 Proiect Hotarare Privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Augustin.Jud. Brasov afişează
249 06/09/2023 Dispozitie convocarea în ședință extraordinară de îndată a Consiliului Local ai comunei Augustin pentru data de 07.09 .2023 orele 10.00. în sala de şedinţe a Primăriei comunei Augustin, jud.Brașov afişează
44 21/08/2023 Proiect Hotarare Privind aprobarea devizului general al obiectivului de investitii ''Dotarea cu mobilier,materiale didactice si echipament digital a unitatiilor de invatamant din comuna Augustin"
afişează
43 21/08/2023 Proiect hotarare Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Augustin,in consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Augustin,pentru anul scolar 2023-2024
afişează
41 18/08/2023 Proiect Hotarare Privind declararea de utilitate publica a obiectivului de investitii ''Captare izvor si aductiune apa in sat Augustin"
afişează
42 18/08/2023 Proiect Hotarare Privind aprobarea documentatiei de identificare imobil Nr. Top 2594/2, 2955, 2956, 3152, 3153, 3154, 3155, situat in UAT Augustin
afişează
40 26/07/2023 Hotarare Privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi în comuna Augustin, județul Brașov”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului afişează
38 26/07/2023 Hotarare Privind rectificarea bugetului de veniturii și cheltuielii pe anul 2023 și a listei de investiții aferentă anului 2023
afişează
37 26/07/2023 Hotarare Privind aprobarea „Planul de Evacuare a persoanelor și bunurilor materiale” din comun Augustin pe anul 2023
afişează

Pagini