Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

AUGUSTIN - Județul Brașov

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 28/10/2021
Exemplu: 28/10/2021
Număr Dată Document Conținutul pe scurt al documentului Vizualizare document Operații
38 30/06/2021 STATUT UAT COMUNA AUGUSTIN STATUTUL COMUNEI AUGUSTIN afişează
3012 30/09/2021 PROCES-VERBAL FINAL CONCURS DE PROMOVARE PROCES-VERBAL FINAL AL CONCURSUL DE PROMOVARE -POST CONTRACTUAL ,REFERENT DE SPECIALITATE GR.I (S) afişează
3010 30/09/2021 DOCUMENT AFISARE REZULTATE LA PROBA SCRISA DOCUMENT AFISARE REZULTATE LA PROBA SCRISA LA CONCURSUL DE PROMOVARE afişează
3011 30/09/2021 DOCUMENT AFISARE REZULTATE LA INTERVIU DOCUMENT AFISARE REZULTATE LA INTERVIU LA EXAMENUL DE PROMOVARE afişează
3008/29.09.2021 29/09/2021 PROCES-VERBAL SELECTIONARE DOSARE PROCES VERBAL SELECTARE DOSARE DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE PROMOVARE afişează
3007 29/09/2021 DOCUMENT SELECTARE DOSARE DE ÎNSCRIERE DOCUMENT SELECTARE DOSARE DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE PROMOVARE afişează
2808/15.09.2021 15/09/2021 ANUNT Anunt examen de promovare în vederea promovării în grad profesional imediat superior funcției contractuale – referent III - Compartiment Asistență socială - din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Augustin afişează
55 31/08/2021 HOTĂRÂREA Privind aprobarea primei intabulări în Cartea Funciară a terenurilor ocupate izlazuri, în suprafață de 373.2497 ha, situate în extravilanul comunei Augustin afişează
54 31/08/2021 HOTĂRÂREA Privind aprobarea cotei lunare de carburant pentru autoturismul Dacia Duster, aflat în dotarea Comunei Augustin, jud. Brașov afişează
53 31/08/2021 HOTĂRÂREA Privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a unor suprafețe de pășune, aflate în proprietatea Comunei Augustin, județul Brașov afişează

Pagini