Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

AUGUSTIN - Județul Brașov

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 20/07/2024
Exemplu: 20/07/2024
Număr Dată Document Conținutul pe scurt al documentului Vizualizare document Operații
23 24/05/2024 Hotarare Privind aprobarea pentru prima înscriere în Cartea Funciară a imobilului situat în com.Augustin, parcela Nr.471/1 afişează
22 24/05/2024 Hotarare Privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de Filosofie a Dreptului din România afişează
21 24/05/2024 Hotarare Privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei Tineret Pentru Cristos afişează
19 24/05/2024 Hotarare privind rectificarea bugetului de veniturii și cheltuielii pe anul 2024 afişează
62 20/05/2024 Dispozitia Privind numirea d-nei SUSAN RUXANDRA MARIA în funcţia publică de execuţie de REFERENT III. grad profesional DEBUTANT in Compartimentul Financiar-contabil, taxe și impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului afişează
60 16/05/2024 Dispozitia privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de ocupare a funcției contractuale vacante de Expert local problemele romilor din cadrul Compartimentului Asistență romi al Comunei Augustin, jud. Brașov afişează
61 16/05/2024 Dispozitia Privind desemnarea d-rei Floare Roxana Ana în componența personalului tehnic auxiliar ca și informatician care participă la efectuarea operaţiunilor generate de desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024, pe lângă Biroul Electoral de Circumscripţie comunală Augustin. afişează
59 14/05/2024 Dispozitia Privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local ai comunei Augustin pentru data de 24 Mai 2024 orele 10.00. în sala de şedintă al Primăriei comunei Augustin,jud.Brașov afişează
57 07/05/2024 Dispozitia Desemnarea comisiei de evaluare a riscurilor la care este supusă salariata Delcea Otilia la locul de muncă afişează
58 07/05/2024 Dispozitia privind modificarea dispoziției nr.39 din 05.04.2024 afişează

Pagini