Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

AUGUSTIN - Județul Brașov

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 25/09/2022
Exemplu: 25/09/2022
Număr Dată Document Conținutul pe scurt al documentului Vizualizare document Operații
87 17/12/2021 HOTĂRÂREA Privind aprobarea decontării onorariului datorat de S.C. VALEA FENIȘULUI SRL afişează
86 17/12/2021 HOTĂRÂREA Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local pentru perioada decembrie 2021 - februarie 2022 afişează
230 17/12/2021 DISPOZIȚIA Privind desemnarea d-nei Csiki Izabella - adm. public, reprezentatul Primarului comunei Augustin în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Augustin, județul Brașov pentru anul școlar 2021-2022 afişează
229 17/12/2021 DISPOZIȚIA Privind împuternicirea persoanelor desemnate să opereze în aplicația Registrului electoral la nivelul UAT Augustin afişează
228 15/12/2021 DISPOZIȚIA Privind constituirea comisiei de recepție lucrări și achiziții bunuri și servicii în cadrul UAT Augustin, jud. Brașov afişează
227 15/12/2021 DISPOZIȚIA Privind constituirea comisiei de casare a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar din cadrul UAT Augustin, jud. Brașov afişează
226 15/12/2021 DISPOZIȚIA Privind modificarea bugetului local al comunei Augustin pe anul 2021 afişează
223 13/12/2021 DISPOZIȚIA Privind rectificarea bugetului local al Comunei Augustin pe anul 2021 afişează
225 13/12/2021 DISPOZIȚIA Privind constituirea comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al comunei Augustin, jud. Brașov afişează
224 13/12/2021 DISPOZIȚIA Privind convocarea în ședința ordinară a Consiliului local al comunei Augustin pentru data de 17 decembrie 2021 orele 12:00 afişează

Pagini