Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

AUGUSTIN - Județul Brașov

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 20/07/2024
Exemplu: 20/07/2024
Număr Dată Document Conținutul pe scurt al documentului Vizualizare document Operații
3 09/01/2024 Hotarare Privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de prestări servicii de asistenţă juridică şi de reprezentare în instanţă a intereselor comunei Augustin, seria BV nr.220485 încheiat cu cabinetul de avocat Bogdan Necţulescu afişează
2 09/01/2024 Hotarare privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2023 afişează
1 09/01/2024 Hotarare alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local pentru lunile IANUARIE, FEBRUARIE,MARTIE 2024 afişează
6 09/01/2024 Dispozitia Privind constituirea comisiei de inventariere anuală a patrimoniului public și privat al comunei Augustin, judetul Brașov afişează
2 04/01/2024 Dispozitia Privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului locai al anilor precedenti a deficitului sectiunii de dezvoltare aferent exercitiului bugetar al anului 2023 afişează
3 03/01/2024 Proiect Hotarare Privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de prestări servicii de asistenţă juridică şi de reprezentare în instanţă a intereselor comunei Augustin, seria BV nr.220485 încheiat cu cabinetul de avocat Bogdan Necșulescu
afişează
2 03/01/2024 Proiect Hotarare privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2023 afişează
1 03/01/2024 Proiect Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local pentru lunile IANUARIE, FEBRUARIE,MARTIE 2024 afişează
1 03/01/2024 Dispozitia Privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local ai comunei Augustin pentru data de 09 ianuarie 2024 orele 12.00. în sala de şedinţe a Primăriei comunei Augustin,jud.Brașov afişează
58 12/12/2023 Hotarare Privind aprobarea stabilirii impozitelor și taxelor locale pe anul fiscal 2024 afişează

Pagini