Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

AUGUSTIN - Județul Brașov

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 20/07/2024
Exemplu: 20/07/2024
Număr Dată Document Conținutul pe scurt al documentului Vizualizare document Operații
1977 30/06/2021 PROCES VERBAL Proces verbal afişează
107 28/06/2021 DISPOZITIE Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea evidenței, circuitului documentelor și folosirea sigililor și ștampilelor la nivelul autorităților administrației publice locale ale comunei Augustin afişează
106 28/06/2021 DISPOZITIE Referitoare la aprobarea Regulamentului propriu privind masurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții ale autorității executive afişează
105 25/06/2021 DISPOZIȚIA Privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului local al comunei Augustin pentru data de 30 iunie 2021 orele 12:00 afişează
104 15/06/2021 DISPOZIȚIA Privind constituirea comisiei de recepție pentru achiziții de bunuri si servicii afişează
103 15/06/2021 DISPOZIȚIA Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor afişează
102 14/06/2021 DISPOZITIE Privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea pe durată determinată a postului contractual temporal vacant- Consilier pentru problemele romilor din aparatul de specialitate al primarului comunei Augustin, jud. Brașov afişează
101 08/06/2021 DISPOZITIE Privind desemnarea domnișoarei Csiki Izabella ca responsabil cu evidența salariaților, a dosarelor persoanele, precum și completarea și transmiterea datelor în registrul general de evidență a salariaților din Primăria Comunei Augustin afişează
100 07/06/2021 DISPOZITIE Privind delegarea exercitarii atributiilor de Sef al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Augustin afişează
99 07/06/2021 DISPOZITIE Privind desemnarea persoanei responsabile sa asigure accesul la informatiile de interes public conform prevederilor Legii nr. 544/2001 al U.A.T Augustin afişează

Pagini