Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

AUGUSTIN - Județul Brașov

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 27/10/2021
Exemplu: 27/10/2021
Număr Dată Document Conținutul pe scurt al documentului Vizualizare document Operații
121 19/07/2021 DISPOZITIE Privind constituirea comisiei pentru probleme de apărare afişează
1977 30/06/2021 PROCES VERBAL Proces verbal încheiat în ședința ordinară al consiliului local comuna Augustin din data de 30 Iunie 2021 afişează
47 30/06/2021 HOTARARE Privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice , termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliului local al Comunei Augustin afişează
46 30/06/2021 HOTARARE Privind aprobarea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a parcelei PS 540, din tarla 23, în suprafața de 65980 mp în favoarea comunei Augustin- domeniul public. afişează
45 30/06/2021 HOTĂRÂREA Privind modul de întocmire a registrului agricol pentru perioada 2020-2024 afişează
44 30/06/2021 HOTĂRÂREA Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și Regulamentului de Ordine Interioare al aparatului de Specialitate al Primarului comunei Augustin, jud. Brașov afişează
43 30/06/2021 HOTĂRÂREA Privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Augustin, județul Brașov afişează
42 30/06/2021 HOTĂRÂREA Privind aprobarea concesionării cu titlu gratuit a unui spațiu cu destinația de activități școlare , Școlii Gimnaziale Augustin, situat în imobilul Centru de zi , proprietate publică a Comunei Augustin afişează
41 30/06/2021 HOTĂRÂREA Privind aprobarea modificării și completării anexei la HCL nr. 4/18.01.2021, privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2021 afişează
40 30/06/2021 HOTĂRÂREA Privind aprobarea trecerii în domeniul public al comunei Augustin a terenului intravilan înscris în CF nr. 5769/17.05.2021 Augustin, nr. cad. 100036, aferent terenului de sport afişează

Pagini