Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

AUGUSTIN - Județul Brașov

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 20/07/2024
Exemplu: 20/07/2024
Număr Dată Document Conținutul pe scurt al documentului Vizualizare document Operații
50 30/07/2021 HOTARARE Privind însușirea Ordinului Prefectului jud. Brașov, privind actualizarea Comisiei locale de aplicare a Legilor Fondului Funciar și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei Locale de Fond Funciar Augustin, jud. Brașov, pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor și modul de lucru cu Comisia Județeană Brașov. afişează
49 30/07/2021 HOTARARE Privind aprobarea achiziționării unui autoturism DACIA, necesar pentru buna desfășurare a activității instituției Primăriei Comunei Augustin, jud. Brașov și schimbarea denumirii unui obiectiv din lista de investiții afişează
48 30/07/2021 HOTARARE Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Augustin pe anul 2021 și a listei de ivestiții afişează
120 26/07/2021 DISPOZITIE Privind convocarea în ședința ordinară a Consiliului local al comunei Augustin pentru data de 30 lulie 2021 orele 12:00 afişează
121 19/07/2021 DISPOZITIE Privind constituirea comisiei pentru probleme de apărare afişează
1977 30/06/2021 PROCES VERBAL Proces verbal încheiat în ședința ordinară al consiliului local comuna Augustin din data de 30 Iunie 2021 afişează
47 30/06/2021 HOTARARE Privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice , termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliului local al Comunei Augustin afişează
46 30/06/2021 HOTARARE Privind aprobarea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a parcelei PS 540, din tarla 23, în suprafața de 65980 mp în favoarea comunei Augustin- domeniul public. afişează
45 30/06/2021 HOTĂRÂREA Privind modul de întocmire a registrului agricol pentru perioada 2020-2024 afişează
44 30/06/2021 HOTĂRÂREA Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și Regulamentului de Ordine Interioare al aparatului de Specialitate al Primarului comunei Augustin, jud. Brașov afişează

Pagini