Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

AUGUSTIN - Județul Brașov

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 15/06/2024
Exemplu: 15/06/2024
Număr Dată Document Conținutul pe scurt al documentului Vizualizare document Operații
32 28/03/2024 Dispozitia Privind rectificarea actului de deces nr 07/08.12.2023 al numitului ALBERT – STAN TRAIAN. afişează
33 28/03/2024 Dispozitia Privind incetarea prin acordul părților, consemnat în scris, a raportului de serviciu al domnului Lingurar Alexandru-Ioan din funcția contractuala de execuție de Expert local problem romi, Comparimentului Asistenta romi, începând cu data de 22.03.2024 afişează
34 28/03/2024 Dispozitia privind încetarea raportului de serviciu al d-rei Szava Samira Sonia din funcția publica de execuție de Referent debutant, Compariment Financiar-contabil, taxe si impozite, începând cu data de 01.04.2024 afişează
35 28/03/2024 Dispozitia Privind incadrarea d-nei KISGYORGY BEATA în funcţia contractuala de execuţie de Referent de specialitate IA in Compartimentul Asistenta sociala si autoritate tutelara din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Augustin afişează
14 11/03/2024 Hotarare Privind radierea autovehicolelor înregistrate eronat din evidența U.A.T Augustin , respectiv recalcularea sau exonerarea impozitelor calculate eronat .
afişează
12 11/03/2024 Hotarare Privind constituirea / neconstituirea de parte civilă a U.A.T Augustin în Dosarul cu nr. 255/P/2021, urmare a raportului de audit financiar al curți de conturii a României afişează
11 11/03/2024 Hotarare rivind aprobarea modalităţii de atribuire a păşunii , a Caietului de Sarcinii şi a Regulamentului privind păşunatul în comuna Augustin
afişează
29 07/03/2024 Dispozitia Privind exercitarea activității de control financiar preventiv propriu afişează
28 07/03/2024 Dispozitia Privind: Modificarea conţinutului Dispoziţiei nr.22 din 20.02.2023 de :Desemnare a persoanelor autorizate să efectueze operațiuni în Registrul Electoral cuprinzând cetățenii români cu domiciliul sau reședința în țară - Comuna Augustin, Județul Brașov.
afişează
30 07/03/2024 Dispozitia privind încetarea acordării venitului minim de incluziune afişează

Pagini