Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

AUGUSTIN - Județul Brașov

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 20/07/2024
Exemplu: 20/07/2024
Număr Dată Document Conținutul pe scurt al documentului Vizualizare document Operații
48 16/04/2024 Dispozitia Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică- Dotarea cu mobilier a unităţiilor de învăţământ preuniversitar şi a unităţilor conexe,prin P.N.R.R C15,,Dotarea cu mobilier,materiale didactice şi echipamente digitale a unităţiilor de învăţământ din comuna Augustin” afişează
46 15/04/2024 Dispozitia privind aprobarea “Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2024” la nivelul comunei Augustin afişează
47 15/04/2024 Dispozitia Privind desemnarea personalului tehnic auxiliar care participă la efectuarea operaţiunilor generate de desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024, pe lângă Biroul Electoral afişează
45 12/04/2024 Dispozitia Privind incadrarea d-nei SZAVA SAMIRA-SONIA în funcţia contractuala de execuţie de Expert local probleme romi in Compartimentul Asistenta romi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Augustin afişează
44 12/04/2024 Dispozitia Privind încheierea Contractului Individual de Muncă al d-nei Marsavela Magdalena, încadrată în funcţia de asistent personal afişează
40 05/04/2024 Dispozitia privind menținerea dreptului la venitul minim de incluzine și modificarea cuantum beneficiarilor de venit minim de incluziune afişează
39 05/04/2024 Dispozitia privind constituirea membrilor comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Referent, clasa III, grad profesional debutant in Compartimentul Financiar-contabil, taxe si impozite din cadrul Primăriei Comunei Augustin, jud. Brașov afişează
43 05/04/2024 Dispozitia Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de executie lucrari având ca obiect: ”Modernizare strazi in comuna Augustin, județul Brașov” afişează
36 01/04/2024 Dispozitia privind delegarea atributiilor aferente postului ,funcției publice de execuție de referent din comparimentul Financiar-contabil, taxe si impozite, d-lui Szasz Levente consilier superior la compartiment Registru agricol. afişează
37 01/04/2024 Dispozitia privind delegarea atributiilor aferente postului ,funcției publice de execuție de referent din comparimentul Financiar-contabil, taxe si impozite, d-lui Boghor Darius Alexandru angajat pe postul de Consilier al Primarului. afişează

Pagini