Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

AUGUSTIN - Județul Brașov

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 22/09/2023
Exemplu: 22/09/2023
Număr Dată Document Conținutul pe scurt al documentului Vizualizare document Operații
34 15/06/2023 Proiect Hotarare Privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Augustin,prin adăugarea în compartimentul Asistență socială și autoritate tutelară a unui post contractual de mediator sanitar afişează
33 15/06/2023 Proiect Hotarare Privind revocarea hotărâri nr.30 din 30.05.2023 privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Augustin . afişează
27 24/05/2023 Proiect Hotarare Privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale si domeniile in care acestea se pot institui
afişează
25 24/05/2023 Proiect Hotarare Privind indexarea cu rata inflatiei in procent de 13,8 %,a impozitelor si taxelor locale,precum si a taxelor speciale,pentru anul fiscal 2024,conform Legii Nr.227/2015 privind Codul Fiscal
afişează
142 22/05/2023 Dispozitie Privind constituirea Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției de către primarul, viceprimarul, consilierii locali, persoanele cu funcții de conducere și de control, precum și de către funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Augustin, jud.Brașov afişează
141 22/05/2023 Dispozitie Privind aprobarea Planului de integritate, desemnarea coordonatorului și a persoanelor responsabile pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul Primăriei Comunei Augustin, județul Brașov afişează
143 22/05/2023 Dispozitie Privind constituirea comisiei pentru inspecție fiscală în cadrul Comunei Augustin și aprobarea programului de inspecție fiscală pe anul 2023 afişează
141 25/05/2023 Dispozitia Privind desemnarea reprezentantului Autoritati Tutelare a comunei Augustin afişează
139 19/05/2023 Dispozitie Privind constituirea comisiei de inventariere a domeniului public si privat al comunei Augustin afişează
23 03/05/2023 Hotarare Privind aprobarea închirierii contractului de prestării servicii de pază cu o firmă specializată
afişează

Pagini