Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

AUGUSTIN - Județul Brașov

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 20/07/2024
Exemplu: 20/07/2024
Număr Dată Document Conținutul pe scurt al documentului Vizualizare document Operații
21 28/04/2023 Hotarare Privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor spații cu destinația de Farmacie, proprietate privată a Comunei Augustin, situat în clădirea ”Primăriei Comunei Augustin” din strada Lungă, nr 238, județ Brașov,şi însuşirea raportului de evaluare nr.5/2022
afişează
17 28/04/2023 Hotarare privind aprobarea Planului pentru asigurarea cu resurse umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2023
afişează
110 25/04/2023 Dispozitie Privind delegarea atributiilor de pentru achizitii publice afişează
100 05/04/2023 Dispozitie Privind desemnarea personalului cu drept de acces la aplicatia informatica DDAPT afişează
13 15/03/2023 Hotarare Privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Augustin județul Brașov
afişează
11 15/03/2023 Hotarare Privind rectificarea bugetului local de veniturii şi cheltuieli pe anul 2023 afişează
12 15/03/2023 Hotarare Privind: Aprobarea completării Registrului Agricol în format electronic și Programului de măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în Registrul Agricol, pentru perioada 2020 - 2024 afişează
14 15/03/2023 Hotare privind aprobarea modificării specificațiilor tehnice ale bunurilor ce urmează a fi achiziționate în cadrul proiectului „Dotarea Căminului Cultural din comuna Augustin, județul Brașov” afişează
43 27/02/2023 Dispozitie Privind exonerarea de la plata a unor sume reprezentand venituri de natura salariala a pers U.A.T Augustin afişează
7 10/02/2023 Hotarare Privind aprobarea bugetului local de veniturii şi cheltuieli şi a listei de investitii pentru anul 2023 afişează

Pagini