Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

AUGUSTIN - Județul Brașov

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 20/07/2024
Exemplu: 20/07/2024
Număr Dată Document Conținutul pe scurt al documentului Vizualizare document Operații
38 19/07/2023 Proiect Hotarare Privind rectificarea bugetului de veniturii și cheltuielii pe anul 2023 și a listei de investiții aferentă anului 2023 afişează
36 18/07/2023 Proiect Hotarare Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local pentru lunile IULIE, AUGUST,SEPTEMBRIE 2023 afişează
37 18/07/2023 Proiect Hotarare Privind aprobarea „Planul de Evacuare a persoanelor și bunurilor materiale” din comun Augustin pe anul 2023 afişează
34 23/06/2023 Hotarare Privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Augustin,prin adăugarea în compartimentul Asistență socială și autoritate tutelară a unui post contractual de mediator sanitar afişează
35 23/06/2023 Hotarare Privind aprobarea Regulamentului privind implementarea şi eliberarea formatului unic al modelului card-legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap
afişează
33 23/06/2023 Hotarare Privind revocarea hotărâri nr.30 din 30.05.2023 privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Augustin .
afişează
35 15/06/2023 Proiect Hotarare Privind aprobarea Regulamentului privind implementarea şi eliberarea formatului unic al modelului card-legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap afişează
34 15/06/2023 Proiect Hotarare Privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Augustin,prin adăugarea în compartimentul Asistență socială și autoritate tutelară a unui post contractual de mediator sanitar afişează
33 15/06/2023 Proiect Hotarare Privind revocarea hotărâri nr.30 din 30.05.2023 privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Augustin . afişează
27 24/05/2023 Proiect Hotarare Privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale si domeniile in care acestea se pot institui
afişează

Pagini