Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

AUGUSTIN - Județul Brașov

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 15/06/2024
Exemplu: 15/06/2024
Număr Dată Document Conținutul pe scurt al documentului Vizualizare document Operații
17 30/04/2024 Hotarare privind aprobarea Planului pentru asigurarea cu resurse umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2024 afişează
15 30/04/2024 Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local pentru lunile APRILIE, MAI,IUNIE 2024 afişează
16 28/04/2024 Hotarare Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli previzionat pe anul 2024, precum și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Regiei Publice locale Ocolul Silvic Bucegi-Piatra Craiului R.A.
afişează
31 27/04/2024 Dispozitia privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţii privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare în ,Comuna Augustin afişează
53 23/04/2024 Dispozitia Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică- Dotarea cu echipament digital a unităţiilor de învăţământ preuniversitar şi a unităţilor conexe,prin P.N.R.R C15,,Dotarea cu mobilier,materiale didactice şi echipamente digitale a unităţiilor de învăţământ din comuna Augustin” afişează
52 23/04/2024 Dispozitia Privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local ai comunei Augustin pentru data de 30 Aprilie.2024 orele 12.00. în Căminul cultural al comunei Augustin,jud.Brașov
afişează
50 18/04/2024 Dispozitia Privind stabilirea locurilor de afişaj în localitatea Augustin conf. Legii 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. afişează
49 18/04/2024 Dispozitia Privind delimitarea şi numerotarea secţilor de votare în localitatea Augustin afişează
51 18/04/2024 Dispozitia Privind desemnarea informaticianului care participă la efectuarea operaţiunilor generate de desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024, pe lângă Biroul Electoral de Circumscripţie comunală Augustin afişează
48 16/04/2024 Dispozitia Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică- Dotarea cu mobilier a unităţiilor de învăţământ preuniversitar şi a unităţilor conexe,prin P.N.R.R C15,,Dotarea cu mobilier,materiale didactice şi echipamente digitale a unităţiilor de învăţământ din comuna Augustin” afişează

Pagini